Na początku były plany i wielkie marzenia.

Na początku były plany i wielkie marzenia.