Proszę, wspierajmy się nawzajem.

Proszę, wspierajmy się nawzajem.