Spróujmy jeszcxze raz

Spróbujmy jeszcze raz, a potem jeszcze jeden.