Nigdy nie rezygnuj z siebie zdrowy egoizm.

Nigdy nie rezygnuj z siebie zdrowy egoizm.