Spróbujmy jeszcze raz, a potem jeszcze jeden.

Spróbujmy jeszcze raz, a potem jeszcze jeden.